Badminton Community

Ứng dụng dành cho những người yêu và có niềm đam mê mãnh liệt với cầu lông.

- Tìm kiếm và tham gia nhóm cầu lông.

- Quản lý thành viên nhóm. Tạo trận đấu và tính điểm trận đấu.

Privacy Policy